MATERIES

Elke advocaat van het kantoor is onderlegd in meerdere voorkeurmateries zodat we een zeer compleet juridisch dienstenpakket kunnen aanbieden.

Voelen we dat we, na een grondig kennismakingsgesprek, nood hebben aan extern advies? Dan doen we een beroep op ons uitstekende netwerk of verwijzen wij u door naar een gespecialiseerde confrater.

Een greep uit ons (indicatief) gamma van diensten:

PERSONEN EN STRAFRECHT

 • Staat en bekwaamheid van personen
 • Huwelijk en echtscheiding
 • Vereffening-verdelingen
 • Erfenissen, schenkingen en testamenten
 • Afstamming, erkenning, adoptie
 • Jeugdrecht
 • Gegevensbescherming (GDPR)

GOEDERENRECHT

 • Eigendom en mede-eigendom
 • Vruchtgebruik, erfdienstbaarheden, erfpacht, opstalrecht
 • Voorrechten en hypotheken

AANSPRAKELIJKHEIDS - & VERKEERSRECHT

 • Onrechtmatige daad
 • Wegverkeer, verkeersovertredingen
 • Aansprakelijkheid bij verkeersongevallen
 • Verzekeringen
 • Rechtsbijstand

VASTGOEDRECHT

 • Vastgoedcontracten: koop, woninghuur, handelshuur,…
 • Appartementsrecht
 • Bouwrecht

VENNOOTSCHAPSRECHT

VERZEKERINGSRECHT

SPORTRECHT

GERECHTELIJK RECHT

 • Beslagrecht
 • Collectieve schuldenregeling
 • Insolventierecht

HANDELSRECHT - INVORDERINGEN

 • Handelsovereenkomsten: agentuur, verkoopconcessie, franchising,…
 • Mededingingsrecht, handelspraktijken, consumentenrecht, productaansprakelijkheid, algemene en bijzondere voorwaarden

VERKEERSRECHT - TRANSPORTRECHT

 • Verkeersovertredingen
 • Aansprakelijkheid bij verkeersongevallen

SOCIAAL RECHT

 • Arbeidsrecht, arbeidsongevallen en beroepsziekten
 • Sociaal zekerheidsrecht

STRAFRECHT

 • Verdediging in strafzaken
 • Burgerlijke partijstelling

PUBLIEK RECHT

 • Grondwettelijk en administratief recht
 • Omgevingsrecht: ruimtelijke ordening, milieurecht,…
 • Overheidscontracten
 • Vreemdelingenrecht
 • Verblijfswetgeving
 • Fiscaal recht